19.3.2023 o 10 00 hod. Michalovce, Stredná odborná škola technická, Kapušianska 6

Zoznam registrovaných pretekárov

Riadok Priezvisko Meno Pohlavie Kategória Oddiel / Bydlisko
1 . Pavlov Jaroslav mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku AC Michalovce
2 . Habura Martin mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Gladiator Michalovce
3 . Feovi? Giorgio mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku GPH Michalovce
4 . Puch?k Marin mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Jastrabie pri Michalovciach
5 . Mihok Imrich mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Koice Okolie
6 . Gun? Jn mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Kusn
7 . Turik Adrian mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Luka?ovce
8 . Maras Ladislav mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku MARAS team
9 . Konda Robert mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku MBK Ve?k Kapuany
10 . Fur?k Michal mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
11 . Gapar Radoslav mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
12 . Gombita Michal mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
13 . Hnsch Karol mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
14 . Ka?avsk Filip mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
15 . Ku?ha Jn mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
16 . Ku?ha Tom mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
17 . Kuruc Mat mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
18 . Onder Zdenko mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
19 . Onder Zdenko mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
20 . Ondrej?k Milan mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
21 . Pollk Jn mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
22 . Ruskovsk Tom mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
23 . Sabovik Tom mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
24 . oganov Katarna ena A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
25 . Cuprk Samuel mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Paln
26 . Kolesar Filip mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Straske
27 . Brecko Samuel mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku TEAM DNF
28 . ?erve?k Michal mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku TEAM DNF
29 . Onuka Luk mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Team DNF
30 . ?abala Anatolij mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku YETI Michalovce
31 . Mackov Dominika ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku AC Michalovce
32 . Medvi?ov Diana ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku AC Michalovce
33 . Mojsejov Katarna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku COM-KLIMA Trebiov
34 . Dori?ov Jarmila ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku ECO Comapny
35 . Beri?ov Kristna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku ECO Company
36 . Mackov Viktoria ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku ECO Company
37 . Haburov Bianka ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Gladiator Michalovce
38 . ?ochov Martina ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Gladitor Michalovce
39 . Puch?kov Marianna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Jastrabie pri Michalovciach
40 . Droppova Marcela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Koice
41 . Bahurinsk Anna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku MARAS team
42 . Kadlec Luk?ov Patricie ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku MARAS team /Michalovce
43 . Arvayova Gabriela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
44 . Bellov Marianna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
45 . Beovsk Monika ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
46 . ?erve?akov Kiara ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
47 . cihanova marcela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
48 . Janockova Miriam ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
49 . Kuncova Timea ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
50 . Marchevsk Jana ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
51 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
52 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
53 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
54 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
55 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
56 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
57 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
58 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
59 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
60 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
61 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
62 . Nadanyiova Steva ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
63 . Ondo-Etokov Simona ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
64 . Sabovikov Viera ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
65 . antr??kov Katarna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
66 . Schmalhofferov Inge ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
67 . Schmalhofferov Leticia ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
68 . Stakov Ivana ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
69 . Vetrecinova Daniela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
70 . Zolotova Lucia ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
71 . Gajdoov Tmea ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Novy Ruskov
72 . Puch?kov Alexandra ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Petrovce nad Laborcom
73 . Polkov Marcela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Preov
74 . Jur?iinov -Kuk?ov Mria ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Straske
75 . Michalovov Amlia ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Trnava pri Laborci
76 . Pitrovska Regina ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Yeti Michalovce
77 . Buchlakov Marianna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Zakladna skola Pavla Horova Michalovce
78 . Kalayova Adela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Zemplinsk irok
79 . Sejkova Simona ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Zemplinska Siroka
80 . Farkaov Klra ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Z Pavla Horova
81 . Fur?k Michal mu C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší), dĺžka trate 400 m Michalovce
82 . Hnsch Samuel mu C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší), dĺžka trate 400 m Michalovce
83 . Hostnek Samuel mu C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší), dĺžka trate 400 m Michalovce
84 . Pollk imon mu C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší), dĺžka trate 400 m Michalovce
85 . Babin?k Pe?ko mu C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší), dĺžka trate 400 m Michalovce, 5.Z kolsk
86 . Bereov So?a ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m 7.Zkladn kola, Michalovce
87 . Feterikov Zina ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m ?e?ejovce
88 . Marcin?kov Julka ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m ?e?ejovce
89 . Kondaova Dorinka ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m MBK Ve?k Kapuany
90 . Deve?kov Viktria ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m Michalovce
91 . Petrov?inov Elika ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m Nin Ladi?kovce
©2016 Vytvoril Martin Macko pre AC Michalovce | Michalovské noviny