19.3.2023 o 10 00 hod. Michalovce, Stredná odborná škola technická, Kapušianska 6

Zoznam registrovaných pretekárov

Riadok Priezvisko Meno Pohlavie Kategória Oddiel / Bydlisko
1 . Pavlov Jaroslav mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku AC Michalovce
2 . Habura Martin mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Gladiator Michalovce
3 . Feovi? Giorgio mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku GPH Michalovce
4 . Puch?k Marin mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Jastrabie pri Michalovciach
5 . Mihok Imrich mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Koice Okolie
6 . Gun? Jn mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Kusn
7 . Turik Adrian mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Luka?ovce
8 . Maras Ladislav mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku MARAS team
9 . Konda Robert mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku MBK Ve?k Kapuany
10 . Fur?k Michal mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
11 . Gapar Radoslav mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
12 . Gombita Michal mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
13 . Hnsch Karol mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
14 . Ka?avsk Filip mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
15 . Ku?ha Jn mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
16 . Ku?ha Tom mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
17 . Kuruc Mat mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
18 . Murga Martin muž A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
19 . Onder Zdenko mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
20 . Onder Zdenko mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
21 . Ondrej?k Milan mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
22 . Pollk Jn mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
23 . Ruskovsk Tom mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
24 . Sabovik Tom mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
25 . oganov Katarna ena A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
26 . Cuprk Samuel mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Paln
27 . Davidovsky Filip muž A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Straszke
28 . Kolesar Filip mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Straske
29 . Brecko Samuel mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku TEAM DNF
30 . ?erve?k Michal mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku TEAM DNF
31 . Onuka Luk mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku Team DNF
32 . ?abala Anatolij mu A Muži - absolútne poradie bez rozdielu veku YETI Michalovce
33 . Mackov Dominika ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku AC Michalovce
34 . Medvi?ov Diana ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku AC Michalovce
35 . Mojsejov Katarna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku COM-KLIMA Trebiov
36 . Dori?ov Jarmila ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku ECO Comapny
37 . Beri?ov Kristna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku ECO Company
38 . Mackov Viktoria ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku ECO Company
39 . Haburov Bianka ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Gladiator Michalovce
40 . ?ochov Martina ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Gladitor Michalovce
41 . Puch?kov Marianna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Jastrabie pri Michalovciach
42 . Droppova Marcela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Koice
43 . Bahurinsk Anna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku MARAS team
44 . Kadlec Luk?ov Patricie ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku MARAS team /Michalovce
45 . Arvayova Gabriela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
46 . Štecová Lívia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
47 . Bellov Marianna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
48 . Beovsk Monika ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
49 . ?erve?akov Kiara ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
50 . cihanova marcela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
51 . Janockova Miriam ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
52 . Kuncova Timea ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
53 . Marchevsk Jana ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
54 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
55 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
56 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
57 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
58 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
59 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
60 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
61 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
62 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
63 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
64 . Matta Melaniia žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
65 . Nadanyiova Steva ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
66 . Ondo-Etokov Simona ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
67 . Sabovikov Viera ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
68 . antr??kov Katarna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
69 . Schmalhofferov Inge ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
70 . Schmalhofferov Leticia ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
71 . Stašková Ivana žen B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
72 . Stakov Ivana ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
73 . Vetrecinova Daniela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
74 . Zolotova Lucia ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Michalovce
75 . Gajdoov Tmea ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Novy Ruskov
76 . Puch?kov Alexandra ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Petrovce nad Laborcom
77 . Polkov Marcela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Preov
78 . Jur?iinov -Kuk?ov Mria ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Straske
79 . Michalovov Amlia ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Trnava pri Laborci
80 . Pitrovska Regina ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Yeti Michalovce
81 . Buchlakov Marianna ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Zakladna skola Pavla Horova Michalovce
82 . Kalayova Adela ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Zemplinsk irok
83 . Sejkova Simona ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Zemplinska Siroka
84 . Farkaov Klra ena B Ženy - absolútne poradie bez rozdielu veku Z Pavla Horova
85 . Fur?k Michal mu C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší), dĺžka trate 400 m Michalovce
86 . Hnsch Samuel mu C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší), dĺžka trate 400 m Michalovce
87 . Hostnek Samuel mu C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší), dĺžka trate 400 m Michalovce
88 . Pollk imon mu C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší), dĺžka trate 400 m Michalovce
89 . Babin?k Pe?ko mu C Chlapci do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladší), dĺžka trate 400 m Michalovce, 5.Z kolsk
90 . Bereov So?a ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m 7.Zkladn kola, Michalovce
91 . Feterikov Zina ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m ?e?ejovce
92 . Marcin?kov Julka ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m ?e?ejovce
93 . Kondaova Dorinka ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m MBK Ve?k Kapuany
94 . Deve?kov Viktria ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m Michalovce
95 . Petrov?inov Elika ena D Dievčatá do 9 rokov (rok nar. 2014 a mladšie), dĺžka trate 400 m Nin Ladi?kovce
©2016 Vytvoril Martin Macko pre AC Michalovce | Michalovské noviny