19.3.2023 o 10 00 hod. Michalovce, Stredná odborná škola technická, Kapušianska 6

Gal�rie a v�sledky

2023

V�sledky - celkov� poradie + kateg�rie
Fotogal�ria Michal Oros - 1.?as?
Fotogal�ria Michal Oros - 2.?as?
Fotogal�ria Michal Oros - 3.?as?
Videozostrih Michal Oros
Report� TV Mistral
Report� Peter Va?o

2019

V�sledky - celkov� poradie + kateg�rie
Videozostrih Michal Oros
Report� Peter Va?o
Report� TV Mistral
Fotogal�ria Michal Oros - 1.?as?
Fotogal�ria Michal Oros - 2.?as?
Fotogal�ria Michal Oros - 3.?as?
Fotogal�ria Peter Horv�t
Fotogal�ria Michal Babin?�k
Fotoreport� Noviny Zempl�na

2018 

V�sledky - celkov� poradie + kateg�rie
Fotogal�ria D�vid Medvi?
Fotogal�ria Michal Oros - 1.?as?
Fotogal�ria Michal Oros - 2.?as?
Fotogal�ria Michal Oros - 3.?as?
Fotogal�ria Michal Oros - 4.?as?
Fotogal�ria Michal Oros - 5.?as?
Fotogal�ria Michal Oros - 6.?as?
Report� TV Mistral

2017 V�sledky

V�sledky - celkov� poradie
V�sledky - kateg�rie

2017 Fotogal�rie

Noviny Zempl�na
Fotogal�ria ?.1, autor Michal Oros 
Fotogal�ria ?.2, autor Michal Oros
Fotogal�ria ?.3, autor Michal Oros
Michalovsk� spr�vy

2017 Video

Videozostrih Peter Va?o
Report� TV Mistral

2016 Fotogal�rie

Michalovsk� Spr�vy
Michalovsk� Spr�vy - na stiahnutie (545 MB)  /Otvor�te programom WINRAR/
Foto Michal Oros
Noviny Zempl�na

2016 Report�

C

2016 V�sledky

Celkov� poradie

2015 Fotogal�rie

Michalovsk� Spr�vy 
Noviny Zempl�na 
Mesto Michalovce
Michal Oros - fotogal�ria ?.1
Michal Oros - fotogal�ria ?.2
Michal Oros - fotogal�ria ?.3
Michal Oros - fotogal�ria ?.4

2015 Výsledky

Celkové poradie

2015 Report�

©2016 Vytvoril Martin Macko pre AC Michalovce | Michalovské noviny